Ogłoszenie

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej numer G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004...

Ogłoszenie

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej numer G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach warsztatowych Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu przy ul. Dąbrówki 44”. Do pobrania: Informacja...

Ogłoszenie

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej”. Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Wymiana stolarki okiennej.pdf...

Zawiadomienia o wyborze oferty

Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty – utrzymanie chodników zima 2022.pdf (format PDF, pojemność 338 kB).
Skip to content