Zgłoś sprawę

    Uwaga! Obowiązuje klauzula informacyjna:

    1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400), ul. Dąbrówki 44,
    2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu statutowym Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
    3. dane osobowe będą przechowywane w bazie administratora i przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu,
    4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    5. ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych na zasadach określonych w art. 16–21 RODO,
    6. w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

    Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i wyrażam zgodę na takie przetwarzanie.

    Skip to content