Nasza oferta

 • układanie nawierzchni bitumicznych w zakresie remontów (wkrótce),
 • prace rozbiórkowe,
 • remonty cząstkowe masa bitumiczną,
 • budowa, remonty dróg i chodników z kostki brukowej,
 • budowa dróg z tłucznia,
 • wykonywanie odwodnień powierzchniowych,
 • zagęszczanie i profilowanie gruntu,
 • usługi koparko-ładowarką i wywóz gruzu, ziemi, śniegu,
 • zabezpieczanie skarp, odmulanie i umacnianie rowów drogowych i melioracyjnych,
 • regulacja kratek ściekowych, włazów kanalizacyjnych i urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu,
 • wykonywanie kanalizacji deszczowej przy drogach,
 • roboty ziemne i transport sprzętu budowlanego,
 • wykonanie i naprawy ogrodzeń betonowych i z siatki stalowej,
 • kierowanie ruchem i zabezpieczanie prac drogowych,
 • oznakowanie poziome i pionowe dróg,
 • usługi posiadanym sprzętem drogowym i budowlanym,
 • usługi projektowe i kosztorysowe w dziedzinie projektowania drogowego.
Skip to content