Przetargi

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa Piasku dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu do zimowego utrzymania dróg Miasta Tarnobrzega”. Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe -...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dostawa soli drogowej dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu do zimowego utrzymania dróg Miasta Tarnobrzega. Link do postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1dec751-4b06-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214". Link do postepowania:...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214” – branża sanitarna. Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert - branża sanitarna.pdf (format PDF, pojemność 131...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214” – wykonanie kanału technologicznego. Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert - wykonanie kanału...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214” – branża elektryczna. Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert - branża elektryczna.pdf (format PDF, pojemność...

Skip to content