Przetargi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania pod nazwą: "Wykonanie audytu wewnętrznego w spółce Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu”. Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert.pdf (format PDF, pojemność 64 kB)

Odpowiedź na pytanie do postępowania

Odpowiedź na pytanie do postępowania

Odpowiedzi na zapytania do zamówienia pod nazwą: „Wykonanie audytu wewnętrznego w spółce Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu”. Pytanie numer 1: Czy w przedmiotowym postępowaniu można uczestniczyć składając ofertę dotyczącą tylko jednego zakresu z wymienionych w...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Rejon Dróg Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnobrzegu działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, zaprasza firmy audytorskie w rozumieniu artykuł 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich...

Skip to content