Standardy utrzymania dróg w okresie zimowym na drogach zarządzanych przez gminę Tarnobrzeg 

Lp.  Standard Opis standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
Po ustaniu opadów śniegu  Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego
1.  Jezdnia:
– czarna,
– sucha,
– może być mokra,
– przejezdność całodobowa.
Dotyczy jezdni i poboczy:
– śnieg luźny może zalegać – do 2 godz.,
– błoto pośniegowe może występować – do 2 godz;
– gołoledzi – 2 godz.,
– szronu – 2 godz.,
– szadzi – 2 godz.,
– lodowicy – 2 godz.,
– śliskości pośniegowej – 2 godz.;
2.  II  Jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości. – śnieg luźny – do 6 godz.,
– błoto pośniegowe – do 6 godz.,
– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu;
– gołoledzi – 4 godz.,
– szronu – 4 godz.,
– szadzi – 4 godz.,
– lodowicy – 5 godz.,
– śliskości pośniegowej – 5 godz.;
3.  III  Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na:
– na skrzyżowaniach z drogami twardymi,
– skrzyżowaniach z liniami kolejowymi,
– przystankach autobusowych,
– innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi.
– śnieg luźny może zalegać – do 10 godz.,
– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych,
– zaspy mogą występować – do 10 godz.;
– gołoledzi – 8 godz.,
– szronu – 8 godz.,
– szadzi – 8 godz.,
– lodowicy – 8 godz.,
– śliskości pośniegowej – 8 godz.;
4.  IV  Jezdnie ośnieżone na całej szerokości, posypane.
Chodniki odśnieżone, posypane.
– śnieg luźny może zalegać – do 16 godz.,
– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych,
– zaspy mogą występować – do 16 godz.;
– gołoledzi – 16 godz.,
– szronu – 16 godz.,
– szadzi – 16 godz.,
– lodowicy – 16 godz.,
– śliskości pośniegowej – 16 godz.;
Skip to content