Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Oczyszczanie zimowe prowadzone na utwardzonych powierzchniach chodników, na terenie miasta Tarnobrzeg”.

Plik do pobrania:

  1. Załącznik numer 3 – zapytanie ofertowe „Zimowe oczyszczanie chodników 23-24”.pdf (format PDF, pojemność 1,18 MB)
  2. Załącznik numer 4 do zapytania ofertowego – Formularz oferty do zamówień do 30 000 euro.doc (format DOC, pojemność 36 kB)
  3. Projekt umowy – zimowe utrzymanie chodników 2023.doc (format DOC, pojemność 93 kB)
Skip to content