Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg prowadzone na terenie miasta Tarnobrzeg”.

Plik do pobrania:

  1. Załącznik numer 3 do regulaminu – zapytanie ofertowe Zimowe utrzymanie dróg 23-24.pdf (format PDF, pojemność 1,18 MB)
  2. Załącznik numer 4 – formularz oferty do zamówień do 30 000 euro Zimowe utrzymanie dróg 23-24.doc (format DOC, pojemność 36 kB)
  3. Projekt umowy – Zimowe utrzymani dróg 23-24.doc (format DOC, pojemność 93 kB)
Skip to content