Zarząd Spółki Rejon Dróg Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnobrzegu działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, zaprasza firmy audytorskie w rozumieniu artykuł 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, do składania ofert na zamówienie pod nazwą: „Wykonanie audyty wewnętrznego w spółce Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu”.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe.pdf (format PDF, pojemność 1,51 MB),
  2. Opis przedmiotu zamówienia.pdf (format PDF, pojemność 369 kB),
  3. Formularz ofertowy – wykonanie audytu wewnętrznego.odt (format ODT, pojemność 12 kB),
  4. Projekt umowy (format PDF, pojemność 992 kB).
Skip to content