Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej numer G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214” – branża elektryczna.

Pliki do pobrania:

  1. Rusinowskiego Projekt budowlany branża elektryczna (format PDF, pojemność 3,36 MB)
  2. Przedmiar Przebudowa drogi gminnej numer G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214 – branża elektryczna (format XLSX, pojemność 14 kB)
  3. Załącznik numer 3 do regulaminu – zapytanie ofertowe – branża elektryczna (format PDF, pojemność 1,19 MB)
  4. Formularz ofertowy załącznik numer 1 do Zapytania ofertowego – branża elektryczna (format DOC, pojemność 40 kB)
  5. ulica Rusinowskiego – specyfikacja (format PDF, pojemność 1,29 MB)
  6. Wzór umowy podwykonawczej RDM Rusinowskiego (format PDF, pojemność 153 kB)
Skip to content