Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Postępowanie przetargowe na dostawę kruszyw dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Link do postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3380cdfd-c1b3-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dostawa soli drogowej dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu do zimowego utrzymania dróg Miasta Tarnobrzega. Link do postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f1dec751-4b06-11ee-9aa3-96d3b4440790

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214". Link do postepowania:...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Wymiana stolarki okiennej". Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Wymiana stolarki okiennej.pdf (format PDF, pojemność 1,09 MB), Opis...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Rejon Dróg Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnobrzegu działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, zaprasza firmy audytorskie w rozumieniu artykuł 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich...

Prace w terenie

Prace w terenie

W ubiegłym tygodniu wykonaliśmy objazd osiedla Ocice, którego celem było wskazanie niebezpiecznych miejsc. W najbliższym czasie zajmiemy się zabezpieczeniem przepustów przy ul. Błonie, widocznością na łuku ulicy Ocickiej, niebezpiecznym drzewami w pasie ul. Ocickiej i...

Skip to content