Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa Piasku dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu do zimowego utrzymania dróg Miasta Tarnobrzega”.

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert piasek zima 23-24 (format PDF, pojemność 1,65 MB)
  2. Formularz ofertowy zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego piasek zima 23-24 (format DOC, pojemność 35 kB)
  3. Projekt umowy dostawa piasku 23-24 (format DOCX, pojemność 19 kB)
Skip to content