Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej numer G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214” – branża sanitarna.

Pliki do pobrania:

  1. Dokumentacja (format 7z, pojemność 2,49 MB)
  2. Specyfikacja (format PDF, pojemność 963 kB)
  3. Przedmiar Przebudowa drogi gminnej numer G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214 – branża sanitarna (format XLSX, pojemność 15 kB)
  4. Załącznik numer 3 do regulaminu – zapytanie ofertowe – branża sanitarna (format PDF, pojemność 1,17 MB)
  5. Formularz ofertowy załącznik numer 1 do Zapytania ofertowego – branża sanitarna (format DOC, pojemność 40 kB)
  6. Wzór umowy podwykonawczej RDM Rusinowskiego (format DOC, pojemność 153 kB)
Skip to content