Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej numer G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214” – wykonanie kanału technologicznego.

Pliki do pobrania:

  1. Rusinowskiego Projekt budowlany – branża elektryczna (format PDF, pojemność 3,36 MB)
  2. ulica Rusinowskiego – specyfikacja (format PDF, pojemność 1,29 MB)
  3. Przedmiar Przebudowa drogi gminnej numer G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214 – branża teletechniczna (format XLSX, pojemność 13 kB)
  4. Załącznika numer 3 do regulaminu – zapytanie ofertowe – branża teletechniczna (format PDF, pojemność 1,18 MB)
  5. Formularz ofertowy załącznik numer 1 do zapytania ofertowego – branża teletechniczna (format DOC, pojemność 40 kB)
  6. Wzór umowy podwykonawczej RDM Rusinowskiego (format DOC, pojemność 153 kB)
Skip to content