Postępowanie przetargowe na „Dostawa używanej koparki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu”.

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed568b43-dc6a-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Skip to content