Odpowiedzi na zapytania do zamówienia pod nazwą: „Wykonanie audytu wewnętrznego w spółce Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu”.

Pytanie numer 1:

Czy w przedmiotowym postępowaniu można uczestniczyć składając ofertę dotyczącą tylko jednego zakresu z wymienionych w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na częściowe składanie ofert. Składane oferty muszą obejmować cały zakres znajdujący się w przedmiocie zamówienia.

Skip to content