Pracownicy naszej firmy zajmują się porządkowaniem otoczenia kapliczki św. Onufrego, zlokalizowanej w centralnej części Lasu Zwierzynieckiego.

W ostatnich dniach wykonane zostało podłoże z kostki wokół rzeźby. Powstał także fragment prowadzącego do niej chodnika. Obecnie trwa proces renowacji starego drewnianego ogrodzenia kapliczki. W niedalekiej przyszłości obok niej pojawią się także drewniane ławki i tablica informacyjna. Nie zabraknie także nowej zieleni.

Święty Onufry jest patronem dorożkarzy, mnichów, pielgrzymów i tkaczy. Kapliczka z przedstawiającą jego postać figurą w obecnym miejscu stoi od 1999 roku. Wcześniej była usytuowana w głębi lasu. Prawdopodobnie po raz pierwszy pojawiła się tutaj w pierwszej połowie XIX wieku. Rzeźbę, którą w niej umieszczono miał stworzyć Walenty Czech, twórca ludowy z Sobowa.

Galeria zdjęć:

Skip to content