Ogłoszenie

Postępowanie przetargowe na dostawę i montaż 4 sztuk bram garażowych do hali maszyn na terenie bazy Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Plik do pobrania: Brama garażowa – opis.docx (format DOCX, pojemność 15 kB)...

Ogłoszenie

Postępowanie przetargowe na „Dostawa używanej koparki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu”. Link do postępowania:...

Ogłoszenie

Postępowanie przetargowe na dostawę kruszyw dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Link do postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3380cdfd-c1b3-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącą postępowania pod nazwą: „Oczyszczanie zimowe prowadzone na utwardzonych powierzchniach chodników, na terenie miasta Tarnobrzeg”. Do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty –...

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącą postępowania pod nazwą: „Oczyszczanie zimowe prowadzone na utwardzonych powierzchniach chodników, na terenie miasta Tarnobrzeg”. Do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty –...

Ogłoszenie

Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg prowadzone na terenie miasta Tarnobrzeg”. Plik do pobrania: Załącznik numer 3 do regulaminu...
Skip to content