Ogłoszenie

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej”. Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Wymiana stolarki okiennej.pdf...

Zawiadomienia o wyborze oferty

Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty – utrzymanie chodników zima 2022.pdf (format PDF, pojemność 338 kB).

Ogłoszenie

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Oczyszczanie zimowe prowadzone na utwardzonych powierzchniach chodników, na terenie miasta Tarnobrzeg”. Pliki...

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania pod nazwą: „Wykonanie audytu wewnętrznego w spółce Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu”. Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert.pdf (format PDF, pojemność 64...

Odpowiedź na pytanie do postępowania

Odpowiedzi na zapytania do zamówienia pod nazwą: „Wykonanie audytu wewnętrznego w spółce Rejon Dróg Miejskich w Tarnobrzegu”. Pytanie numer 1: Czy w przedmiotowym postępowaniu można uczestniczyć składając ofertę dotyczącą...

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Rejon Dróg Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnobrzegu działając z upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki, zaprasza firmy audytorskie w rozumieniu artykuł 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych...
Skip to content