Ogłoszenie

Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę elementów betonowych dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu. Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-75d24f29-06bc-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

Ogłoszenie

Postępowanie przetargowe na dostawę betonu i mieszanek betonowych dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Link do postępowania:...

Ogłoszenie

Postępowanie przetargowe na dostawę kruszyw dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Link do postepowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3380cdfd-c1b3-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Ogłoszenie

Dostawa soli drogowej dla Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu do zimowego utrzymania dróg Miasta Tarnobrzega. Link do postepowania:...

Ogłoszenie

Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr G122139R ulicy Rusinowskiego w Tarnobrzegu w km od 0+004 do 0+214”. Link do postepowania:...

Ogłoszenie

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Wymiana stolarki okiennej”. Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Wymiana stolarki okiennej.pdf...
Skip to content